Divendres, 20 De Juliol De 2018
C/ Major, 13, Alcanó - 25162
Telèfon: 973 136 500 Fax: 973 136 204

Inventari construccions de pedra seca

07/02
2017

Inventari


Lobjectiu inicial daquest inventari era catalogar les cabanes de volta del municipi dAlcanó. Com sha anat comentant durant les pàgines anteriors, fent el treball de camp hem anat trobant cabanes de pedra seca amb teulada de teules i elements de pedra seca com aljubs que hem decidit incloure en linventari per recollir la seva existència i facilitar la seva protecció i reconeixement. Tot i que el valor arquitectònic de les cabanes de volta és major atesa la seva tècnica constructiva, pensem que incloure altres elements de pedra seca en linventari enriqueix el recull elaborat i permet tenir més eines per aprofitar aquest patrimoni com una eina de desenvolupament local.

També cal deixar clar que aquest inventari recull les cabanes de pedra seca, les basses i els aljubs que hem trobat realitzant el treball de camp, però no inclou altres elements com conduccions daigua i marges de pedra seca. Alhora de delimitar quines cabanes sincloïen a linventari i quines no, hem seguit els següents criteris. Cal deixar palès que sha tingut una actitud inclusiva a lhora de decidir els elements inclosos a linventari:

- Estat de conservació: hem inclòs a linventari totes les cabanes que com a mínim tenien les quatre parets de peu encara que hi faltés el sostre. Si no tenien les 4 parets no les hem inclòs entenent que el seu estat és insalvable.

- Distancia respecte al nucli de població: Per norma general hem inclòs les cabanes que sallunyaven del poble aproximadament un quilòmetre entenent que són les que en el seu moment van desenvolupar un paper principal en la colonització agrària del terme, és a dir, les que servien per passar-hi dies sencers. Els magatzems i cabanes de pedra seca propers al nucli no shan inclòs a linventari.

- Tipus de construcció: Només shan inclòs les cabanes de pedra seca o les que majoritàriament estiguessin construïdes amb pedra seca encara que haguessin estat rehabilitades amb algun altre material. Shan descartat, tot i estar presents, les cabanes de tàpia o les construïdes més recentment amb ciment 

Informació addicional


Mapa Web