Divendres, 20 De Juliol De 2018
C/ Major, 13, Alcanó - 25162
Telèfon: 973 136 500 Fax: 973 136 204

Novetats

07/04
2017

JORNADES CULTURALS 2017


Foto

III CONCURS DE FOTOGRAFIA

BASES CONCURS

1. Participants:Poden participar totes aquelles persones que tinguin relació amb el municipi i que compleixin les bases del concurs.

2. Tema:Temàtica local. Fotografies del municipi i del terme municipal dAlcanó.

3. Admissió de les fotografies:Cada participant pot presentar 2 fotografies com a màxim, que no hagin estat premiades en cap altre concurs.

Les fotografies sadjuntaran en un CD que es podrà presentar a lAjuntament en horari de secretaria o dipositar-lo a la bústia de suggeriments. En el CD sinclourà el títol amb el qual es presenta la fotografia, mai el nom de lautor. El CD anirà acompanyat dun sobre tancat amb el títol de la fotografia i al seu interior hi constarà: el títol de la fotografia, el nom i cognom de lautor, ladreça i telèfon de contacte.

La fotografia serà en alta resolució.

El CD es pot adquirir a lAjuntament.

4. Admissió de les fotografies:No sadmetran  fotografies que no pertanyin al propi participant del concurs.

Els drets de les fotografies seran cedits a lAjuntament dAlcanó.

5. Jurat:El jurat estarà format pel regidor de cultura de lAjuntament  i  un membre de cada associació del municipi.

6. Fotografia guanyadora:Serà propietat de lAjuntament dAlcanó, la qual esdevindrà portada del calendari del municipi de lany 2018.

7. Fotografies no premiades: Al finalitzar el concurs es podran recollir a l'Ajuntament.

8. LAjuntament es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

9. Data límit de participació:Les fotografies es poden presentar fins el divendres 2 de juny, a les 15:00 hores.

 

10. Els premis sentregaran lúltim dia de les jornades culturals.

 

11. Totes les fotografies es publicaran a la pàgina web de lAjuntament i al facebook.

12. Premis:

Primer: Serà portada del calendari del municipi de l'any 2018 i obtindrà 75 ¬ en material fotogràfic.

Segon: 50 ¬ en material fotogràfic.

Tercer: 25 ¬ en material fotogràfic.
Mapa Web